Jednoduché webové stránky (nejen) pro bytová družstva 19. června 2024, 18:16

PROBYTOVADRUZSTVA-LOGO 2


[ Úvodní stránkaVše o službě ]


Vše o službě

PROBYTOVADRUZ­STVA.CZ se představuje – aneb vše o službě!

Rádi byste se s naší službou seznámili? Nebo jste již našimi uživateli a poněkud váháte, jak začít? Právě pro Vás jsou tedy určeny následující řádky! Nejde o manuál nebo návod ani ‚kuchařku‘ – najdete zde především základní náměty k Vaší práci, tipy, triky a doporučené postupy! V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na adrese info@probytovadruzstva.cz

Poznámka: celý tento oddíl je samozřejmě vytvořen s využitím redakčního systému, který budete mít k dispozici i Vy!


JAK SE PŘIHLÁSIT DO REDAKČNÍHO SYSTÉMU?

Správná otázka! Odpověď na ni bude třeba znát nejen při prvním vstupu do redakčního systému, ale kdykoliv, kdy budete na Vašich stránkách chtít cokoliv měnit, přidávat, upravovat atd.

Pro vstup do redakčního systému je potřeba do adresního řádku Vašeho webového prohlížeče zadat adresu Vaší domény (tedy např. www.probytovadruzstva.cz), dále běžné lomítko a slovo private. Takže například takto:

www.probytovadruzstva.cz/private

Do okénka, které se objeví, zadáte

 • Vaše uživatelské jméno (nick)
 • Vaše heslo

Oba tyto údaje od nás obdržíte po uzavření smlouvy na provoz Vašich internetových stránek.

Pak již stačí kliknout na tlačítko Přihlásit a jste v hlavní části Vašeho redakčního systému!


PRVNÍ KROKY V REDAKČNÍM SYSTÉMU…

Po přihlášení do redakčního systému (viz bod výše) je Vám k dispozici základní nabídka, kterou můžete ovlivňovat obsahovou i vizuální náplň Vašich internetových stránek.

Čím ale začít? Doporučujeme orientovat se na hlavní menu, které bude se bude zobrazovat všem návštěvníkům Vašich stránek. Menu může mít až 15 položek (odkazů), které se v případě nedostatku místa v jednom řádku budou řadit pod sebe – ostatně přesně tak, jak vidíte na stránkách PROBYTOVADRUZ­STVA.CZ.

Budete-li mít promyšlenou strukturu hlavního menu, z nabídky redakčního systému potom zvolte Odkazy v liště.


PŘIDÁNÍ ODKAZU A DRUHY STRÁNEK V REDAKČNÍM SYSTÉMU

Po volbě Odkazy v liště se objeví následující formulář, s jehož pomocí můžete vkládat příslušný odkaz do menu Vašich internetových stránek:

Název odkazu je text, který se bude v menu objevovat. Doporučujeme volit jasné texty (např. Kontakty, Kniha návštěv, Ke stažení, Aktuálně atd.).

Zobrazovat umožní vložený odkaz zobrazovat či naopak nezobrazovat v menu.

Zvýraznění umožní zobrazit text odkazu červeně, modře nebo zeleně (standardně se zobrazuje černě).

Pořadí odkazu říká, v jakém pořadí za sebou se budou jednotlivé odkazy zobrazovat.

Funkce je možnost přidělení stránce zobrazené pod daným odkazem určitou specifickou vlastnost (viz dále).

Obsah odkazu je vlastní textový box pro zadávání obsahu odkazu. Pracuje se s ním velmi podobně jako s běžným textovým editorem, i když určité rozdíly (odlišnosti) zde jsou. Popíšeme si je dále.


JAKÉ DRUHY STRÁNEK LZE V REDAKČNÍM SYSTÉMU ZADAT?

Snažili jsme se do redakčního systému zabudovat nejčastější a nejpraktičtější druhy stránek. Jak to tedy funguje? Zadáte označení (text) odkazu (viz předchozí bod) a potom redakčnímu systému vysvětlíte, jaký typ stránky se bude pod odkazem zobrazovat.

Na výběr máte celkem pět druhů stránek, které jsou podle našich zkušeností uživateli nejčastěji využívány.

 1. normální stránka je stránka obsahující prostý text, tedy jde o stránku jen ke koukání. Vámi zadaný text může být ale doplněn různou velikostí nadpisů, různými barvami textu, odrážkami, číslovanými seznamy, ale také vloženými obrázky či hypertextovými odkazy. Vše zadáte v části ‚Obsah odkazu‘ pomocí editačního boxu, který si vysvětlíme dále.
 2. kniha návštěv je stránka umožňující zanechávat návštěvníkům různé vzkazy a komentáře k obsahu stránek či k dalším důležitým skutečnostem. Budete-li chtít na nějaký příspěvek reagovat nebo jej třeba i smazat, slouží k tomu odkaz Kniha návštěv v hlavním menu redakčního systému (viz výše)
 3. dokumenty ke stažení umožňují zveřejnit nejrůznější druhy dokumentů, které si budou moci uživatelé stáhnout. Správu (přidávání, výmaz apod.) těchto dokumentů vyřešíte pomocí odkazu Dokumenty ke stažení v hlavním menu redakčního systému (viz výše)
 4. on-line kontaktní formulář umožní návštěvníkovi poslat Vám přímo z Vašich internetových stránek vzkaz, který obdržíte formou e-mailové zprávy na Vámi zadanou adresu.
 5. upozornění na termíny je možnost definovat termíny, které budou na úvodní stránce Vašich webových stránek návštěvníkům připomínat blížící se důležitá data. Zadávání těchto událostí (termínů) zadávejte z hlavního menu redakčního systému volbou Upozornění na termíny

Text, který do editačního boxu zadáte při volbě typu stránek Kniha návštěv (bod 2), Dokumenty ke stažení (bod 3), On-line kontaktní formulář (bod 4) nebo Upozornění na termíny (bod 5), se bude zobrazovat před vlastním obsahem zvolené stránky. Tak například můžete vysvětlit uživateli, k čemu jsou Dokumenty ke stažení a následně už systém bude zobrazovat tyto dokumenty, které zadáte tak, jak jsme popsali výše.


JAK VKLÁDAT OBRÁZKY, KTERÉ MAJÍ BÝT ZOBRAZOVÁNY NA STRÁNKÁCH?

Vaše internetové stránky samozřejmě nemusí obsahovat jen text – byť členěný pomocí různých velikostí nadpisů, pomocí odrážek, barev písma atd. Můžete samozřejmě vkládat také obrázky!

Obrázky však musí být nahrány na server, na kterém Váš redakční systém poběží. Není na tom nic složitého. Z hlavní nabídky redakčního systému zvolte Soubory a obrázky. Objeví seznam již nahraných obrázků. Pokud do této části redakčního systému vstupujete poprvé, je seznam samozřejmě prázdný:

Všimněte si, že hned v první větě máte možnost vybrat vložení nového souboru. Využijete-li tuto volbu, objeví se následující formulář:

Nyní už jen snadno vyplníte název souboru (nejde o název souboru vč. přípony, je to spíš Vaše pracovní pojmenování tohoto souboru) a jeho popis (může se objevovat formou tzv. tool-boxu, pokud na obrázek uživatel najede myší).

Pokud je obrázek příliš veliký, jistě uvítáte, že přímo při jeho zadávání můžete zvolit jeho velikost tak, jak se má objevovat na Vašich stránkách. Velikost je v bodech (pixelech), pokud nemáte dostatečný odhad, můžete ideální velikost vyzkoušet systémem ‚pokus – omyl‘. Jste-li s velikostí Vašeho obrázku spokojení, zrušte odškrtnutí Automaticky zmenšit obrázek.

Následně pomocí tlačítka Procházet najdete požadovaný soubor s obrázkem na Vašem počítači (lokálním disku) a poté jej tlačítkem Nahrát soubor na server nahrajete do seznamu obrázků redakčního systému.

Systém Vám potvrdí úspěšné nahrání obrázku. Seznam obrázků redakčního systému pak může vypadat například takto:

Zde si povšimněte především adresy obrázku. Budete ji velmi potřebovat při zadávání obrázku do textu. Tuto adresu najdete pod položkou URL v seznamu obrázků.

*Poznámka: Vložené obrázky můžete smazat pouze v případě, že nejsou použity v některé ze stránek. *

Ještě poznámka: vlastně zcela totožným postupem vložíte i obrázek, který budete chtít zobrazovat v záhlaví Vašich webových stránek.

A poslední poznámka: velmi podobně se zadávájí i soubory, které určíte jako soubor ke stažení pro návštěvníky Vašich stránek.


JAK PRACOVAT S TEXTOVÝM BOXEM – OBSAHEM ODKAZU?

Nejprve potěšíme ‚služebně starší‘ uživatele našeho redakčního systému. Pokud si vzpomenete na práci s kultovním českým textovým editorem Text602 (popř. s DOSovou verzí editoru WordPerfect), máte téměř vyhráno, ovládání textového boxu redakčního systému je totiž velmi podobné.

Pokud Vám pojmy jako Text602 nebo WordPerfect nic neříkají, patříte patrně mezi ‚služebně mladší‘ uživatele:-)

Pro obě skupiny ale samozřejmě uvedeme základní postupy práce s textovým boxem.

U tlačítek v horní části textového boxu zobrazíte nápovědu k nim (tool-box) jednoduše najetím na tlačítko myší.

JEDNODUCHÁ ZÁSADA: Chcete-li využít nějaký styl textu či odrážky apod., zvolte (zapněte) tento styl ještě předtím, než začnete daný text psát.

1. příklad: Chcete psát tučně? Klikněte na tlačítko B, v textovém boxu se objeví znak pro tučné písmo (čtyři hvězdičky) – najedete za první dvě hvězdičky a začnete psát. Text ohraničený dvěma hvězdičkami na začátku a na konci bude finálně zobrazen tučně.

2. příklad: Chcete psát v odrážkách? Klikněte na příslušné tlačítko – osmé zleva. V textovém boxu se objeví znak pro odrážky – pomlčka. Za každou pomlčku napište svůj text odrážky, finálně bude text zobrazen v tomto stylu včetně odsazení levého okraje.

TIP: Nepoužívejte v textu klasické uvozovky. Chcete-li text uvést v uvozovkách, volte raději apostrofy.

3. příklad: Chcete zvolit jinou barvu písma? Klikněte na poslední tlačítko a vyberte si z nabízených barev. V textovém boxu se objeví zkratka UKONČUJÍCÍ barevný text – takže budete-li psát před tuto zkratku, bude Váš text zobrazen ve Vámi zvolené barvě.

TIP: Vámi zvolený styl platí obvykle pro celý odstavec. Jakmile odstavec ukončíte (stiskem klávesy ENTER), nebude Vámi zvolený editační znak dále fungovat a budete jej muset pro nový odstavec zadat znovu.

Co ale dělat v případě, kdy chcete text upravit – změnit jeho styl až poté, co jste jej již napsali?

Žádný problém! Stačí tento text označit myší (tj. přejet přes něj současně s držením levého tlačítka myši) a potom kliknout na příslušné tlačítko. Editační znaky se k vybranému textu doplní. Někdy však budete muset již napsaný text mírně upravit, aby se dodatečně zvolený styl projevil skutečně tak, jak si přejete.

TIP: V dolní části textového boxu máte k dispozici záložky UPRAVIT (v ní se zadává vlastní text tak, jak je uvedeno), NÁHLED (zobrazí vzhled Vámi vložené stránky, ale pozor – bez uložení!!!) a potom HTML (zobrazí Vámi vložený text v konvencích jazyka HTML – nelze měnit, jen k náhledu).

Zadaný text uložíte pomocí tlačítka ODESLAT. Vřele doporučujeme text ukládat průběžně, nečekat, až budete mít text celý vytvořen.


JAK DO TEXTU VLOŽIT OBRÁZEK?

Výše jsme uvedli základní principy práce s textovým boxem a ještě výše najdete postup na vložení obrázku do seznamu obrázků v redakčním systému.

Chcete-li vložit obrázek, který již máte v seznamu obrázků, do textu Vaší stránky, postupujte následujícím způsobem:

 1. Především je třeba znát plnou adresu (URL) požadovaného obrázku. Tuto adresu získáte v hlavním menu redakčního systému ve volbě **Soubory a obrázky", popř. lze použít i obrázek umístěný kdekoliv na internetu, znáte-li jeho plnou adresu (URL)
 2. tuto adresu musíte nakopírovat – tj. v seznamu obrázků přejedete myší (spolu se současně stisknutým levým tlačítkem myši) URL adresu obrázku a stisknete kombinaci kláves CTRL + C (popř. jakoukoli známou alternativu ke kopírování – funguje vše:-)
 3. dále obrázek vložíte do textu Vaší stránky kliknutím na tlačítko pro vkládání obrázků (čtvrté zprava). Objeví se následující formulář:

Do řádku Adresa obrázku nakopírujte (např. kombinací kláves CTRL + V) úplnou adresu obrázku (URL), můžete zadat i popis či formu zarovnání a klikněte na OK. V textovém boxu se objeví editační znaky, které umožní zobrazit obrázek (pamatujete si, Vy služebně starší? Takhle to bylo přesně v T602:-)


DALŠÍ VYCHYTÁVKY

Náš redakční systém Vám nabízí i řadu ‚vychytávek‘. Některé zmíníme dále, na některé (možná méně důležité) přijdete při práci s redakčním systémem sami!

 • Možnost definice uživatelů! Ano, náš redakční systém Vám umožní nadefinovat uživatele, kteří mohou přistupovat k některých informacím na Vašich stránkách. Uživateli jednoduše zadáte uživatelské jméno a heslo, s nimiž bude přistupovat k Vámi označeným údajům. Uživatele můžete dále členit do různých skupin
 • Dokumenty ke stažení jen pro vyvolené! Jistě, při zadávání dokumentů ke stažení můžete určit, že je uvidí jen uživatelé (resp. skupiny uživatelů), které určíte – takže dokuementy, které jsou určeny jen pro určitý okruh uživatelů, nebudou na internetu volně ke stažení
 • Barevná schémata? Ano – pokud se Vám nelíbí standardně dodávané barevné schéma redakčního systému a především Vašich internetových stránek, můžete jej velmi jednoduše a pohodlně změnit – volte Barevné schéma z hlavního menu redakčního systému a ‚namíchejte‘ si barvu, jaká se Vám líbí!

Službu ProBytovaDruz­stva.cz Vám přináší ParCon & Partner, v. o. s.